Iragarki ofizialak

9/2020 aurrekontu aldaketa. Hasierako onespena

Barañaingo Udalak, 2020ko uztailaren 30ean egin osoko bilkura arruntean, hasiera batez onetsi zuen Udalaren aurrekontuan, 2020ra luzatuan, aldaketa egiteko 9/2020 espedientea. Iragarkia NAOn

2020-08-11

8/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

Barañaingo Udalak, 2020ko uztailaren 30ean egin osoko bilkura arruntean, hasiera batez onetsi zuen Udalaren aurrekontuan, 2020ra luzatuan, aldaketa egiteko 8/2020 espedientea. Iragarkia NAOn

2020-08-11

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

Honen bidez jakinarazten da, azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Toki Entitateen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren gaineko Erregelamenduan xedatutakoa betez, Alkatetza honen uztailaren 1eko 490/2020 Ebazpenaren bidez, alkate karguaren eginkizunak lehen alkateorde Pablo Arcelus Cavallerori eskuordetu zaizkiola, 2020ko uztailaren 2tik uztailaren 5era.

2020-08-03