Iragarki ofizialak

3/2022 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

Barañaingo udalaren osoko bilkurak, 2022ko martxoaren 31n egindako saioan, 3/2022 aurrekontu-aldaketa hasiera batean onartu zuen, 2022rako luzatutako aurrekontuan, diruzaintzako gerakinekin finantzatutako aparteko kredituaren bidez. Kodea Izendapena Inbertsioa Zenbatekoa (BEZa barne) 02 92003 62600 Ekipamendu informatikoak Zerbitzari berria (arloaren deskribapen teknikoaren arabera) 16.000,00 61 34202 62200 Lagunak-en inbertsioak Lagunak UZko behe-tentsio elektrikoko instalazioa egokitzea 6.200,00       22.200,00   Jendaurrean jartzeko epea 2022ko apirilaren 19an amaitu da, eta ...

Ediktuak 2022-04-26