Iragarki ofizialak

10/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

Barañaingo udalaren osoko bilkurark, urriaren 28an egindako saioan, 10/2021 aurrekontu-aldaketa hasiera batean onartu zuen, diruzaintzako erremanentearekin finantzatutako kreditu-gehigarria gaituz, 101.400,00 eurotako zenbatekoa, Barañainen eguneko zentro baten eraikuntza finantzatzera bideratua. Jendaurrean jartzeko epea 2021eko azaroaren 12an amaitu da, eta alegaziorik eta erreklamaziorik aurkeztu ez direnez, hasierako onespenaren erabakia behin betiko onartutzat jotzen ...

2021-11-15

Partez etetea 12. ordenantza fiskala. Hasierako onespena

Partez etetea 12. ordenantza fiskala, zeinak arautzen baititu Jabari publikoko lurzoruaren, lurgainaren eta lurpearen erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia egiteko tasak 2021erako. Hasierako onespena. Iragarkia NAOn

2021-11-11