5/2019 aurrekontu-aldaketa. Onespena

2019-10-10

Barañaingo Udalak, 2019ko abuztuaren 29an egin osoko bilkura arruntean, erabaki zuen onestea 5/2019 aurrekontu-aldaketa.

Iragargia NAOn