Aldaketa 4. ordenantza fiskalean. Behin betiko onespena

2021-02-18

Aldaketa 4. ordenantza fiskalean, zeinak agiriak eman eta tramitatzeko tasak arautzen baititu, 2021. urterako. Behin betiko onespena

Iragarkia NAOn