Aldaketa, Trafikoa arautzen duen ordenantzan. Behin betiko onespena

2022-07-26