Partez etetea 12. ordenantza fiskala 2021erako. Behin betiko onespena.

2022-01-18

Partez etetea 12. ordenantza fiskala, zeinak arautzen baititu Jabari publikoko lurzoruaren, lurgainaren eta lurpearen erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia egiteko tasak 2021erako. Behin betiko onespena.

Iragarkia NAOn