2019. URTERAKO ALDAKETA, LAGUNAK UDAL ZERBITZUAREN ORDENANTZA FISKALETAN ETA PREZIO PUBLIKOETAN. BEHIN BETIKO ONESPENA.