6/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2020-08-18

6/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

Iragarkia NAOn