ALDAKETA TRAFIKOA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZAN. HASIERAKO ONESPENA