Aldaketa, Merkatariza ez egonkorra arautzen duen udal ordenantzan. Hasierako onespena.

2019-12-27

Barañaingo Udalak, 2019ko azaroaren 28an egin osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen aldatzea Merkatariza ez egonkorra arautzen duen udal ordenantza.

Iragarkia NAOn