Prezio publikoen aldaketa Lagunak udal zerbitzuan 2021. urterako. Hasierako onespena

2020-12-17