Partez etetea 12. ordenantza fiskala. Hasierako onespena

2021-11-11

Partez etetea 12. ordenantza fiskala, zeinak arautzen baititu Jabari publikoko lurzoruaren, lurgainaren eta lurpearen erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia egiteko tasak 2021erako. Hasierako onespena.

Iragarkia NAOn