2020rako aldaketa, ordenantza fiskal, zerga-tasa eta prezio publikoetan. Hasierako onespena

2020-01-20

Barañaingo udalak, 2019ko abenduaren 19an egin osoko bilkuran, erabaki zuen hasiera batean onestea Barañaingo udalaren ordenantza fiskaletako, zerga-taetako eta prezio publikoetako 2020ko aldaketa.

Iragarkia NAOn