10/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

2020-09-15

Barañaingo Udalak, 2020ko abuztuaren 27an egin osoko bilkura arruntean, hasiera batez onetsi zuen Udalaren aurrekontuan, 2020ra luzatuan, aldaketa egiteko 10/2020 espedientea.

Iragarkia NAOn