6/2020 aurrenkontu-aldaketa. Hasierako onespena

2020-07-17

Barañaingo Udalak, 2020ko ekainaren 25ean egin osoko bilkura arruntean, hasiera batean onetsi zuen Udalaren aurrekontuan, 2020ra luzatuan, aldaketa egiteko 6/2020 espedientea. Horren bitartez, aparteko kredituak gaituko dira, diruzaintzako gerakinarekin finantzatuak, informatika alorraren funtzionamendua egokia izan dadin.

Iragarkia NAOn