9/2020 aurrekontu aldaketa. Hasierako onespena

2020-08-11

Barañaingo Udalak, 2020ko uztailaren 30ean egin osoko bilkura arruntean, hasiera batez onetsi zuen Udalaren aurrekontuan, 2020ra luzatuan, aldaketa egiteko 9/2020 espedientea.

Iragarkia NAOn