Lagunak UZ-aren 2020ko aurrekontuko 1. eta 2. aldaketak. Hasierako onespena

2020-07-17