12/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

2020-10-06