Partez etetea 12. ordenantza fiskala. Hasierako onespena

2020-12-17

Partez etetea 12. ordenantza fiskala, zeinak arautzen baititu herriko jabari publikoko lurzoruaren, lurgainaren eta lurpearen erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia egiteko tasak.  Hasierako onespena.

Iragarkia NAOn