Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren 2020ko koefizienteak eta karga-tasak

2020-03-02

Barañaingo Udalak, 2020ko urtarrilaren 30ean egin osoko bilkuran, erabakia hartu zuen hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren 2020ko koefizienteak eta karga-tasak ezartzeko.

Iragarkia NAOean