AVANCO urbanizazioko IX-A poligonoan nahitaez laga beharreko azalera okupatzeko prozedura

2020-10-16

Iragarkia, 2020ko urriaren 13koa, AVANCO urbanizazioko IX-A poligonoko nahitaezko lagapen-azalera okupatzeko prozeduran jakinarazteko dena. Azalera hori Compañia Hispano Alemana de la Construcción SAren izenean inskribatuta dago jabetzaren erregistroan.

BOE 16-10-2020