PASO 2. SOLICITUD TARJETA ZERT

  Banketxe edo aurrezki kutxa

  Kontu-zenbakia

  NAN, IFZ, AIZ

  Izen (*)

  Abizenak (*)

  Helbidea(*)

  Zenbakia(*)

  Eskailera

  Solairua

  Atea

  Posta kodea(*)

  Herria(*)

  Telefonoa

  Mugikorra

  Faxa

  Posta elektronikoa

  Beste norbaiten izenean ari bazara,honako atal hay bete:

  Izen-abizenak edo izen soziala

  NAN, IFZ, AIZ, IFK

  Matrikula (*)
  Ez zuriunea, ez guidoirik gabe

  Zergatiz eskatzen den txartela(*)

  Zein urtetan emanda txartela

  Enpresa edo negozioaren izena

  ---------------

  Hemen: To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed. idatzi