Jarduera sailkatua – Jarduera-lizentzia eskatzea

Organo kudeatzailea

Barañaingo Udala – Hirigintza, Etxebizitza eta Jasangarritasun Saila (BARAÑAIN)

Xedea

– Abenduaren 16ko 17/2020 Foru Legearen 3. eranskinean jasotako Jarduera Sailkatuko Lizentziak izapidetu eta ematea (abenduaren 22ko 296. NAO).

– Hirigintzako KONTSULTA TEKNIKOAK (aurretiko hitzordua: 948-286317):

– Ostegunetan, 12: 00etatik 14: 00etara.

Eskatzaileak – Onuradunak

– Interesa duten pertsona guztiak.

Inskripzioa/Eskaera

– Jarduera hasi aurretik eta obrak hasi aurretik egin behar da eskaera.

Zenbatekoa

– 32. Zerga Ordenantzaren tarifen eranskinaren arabera.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

– Eskabidea.

– Proiektuaren aleak, teknikari eskudunak ikus-onetsia eta sinatua: proiektu teknikoaren kopia bat euskarri digitalean.

 

Oharra: eska daitekeen dokumentazioa, euskarri digitalean, zerbitzu telematikoaren edo Barañaingo Udalaren Erregistro Orokor Elektronikoaren bidez aurkeztu beharko da, edo, haren tamaina baliabide horietan ezarritakoa baino handiagoa bada, Nafarroako Gobernuaren Proiektu Kontsignan, eskaera egitean proiektuaren zenbakia eta sarbide-gakoa emanez.

 

– 93/2006 Foru Dekretuaren 66. artikuluan adierazitako betekizunak jaso beharko ditu.

– Obra-lizentzia eskatzea.

 

Aurkezteko lekua

  • Barañaingo Udaletxea – Herritarrak Hartzeko Bulegoa (OAC) (BARAÑAIN)

 

Informazio gehiago

– Ebazteko gehienezko epea: 4 hilabete. Idatziz jakinaraziko da.

– Administrazio-isiltasuna: negatiboa.

– Ebazpen-organoa: alkatea.

– Proiektuek Eraikuntzaren Kode Teknikoa bete beharko dute.

 

ARAUDIA:

– 32. Ordenantza Fiskala.

– 17/2020 Foru Legea, abenduaren 16koa, ingurumenean eragina duten jarduerak arautzen dituena.

– Ordenantza, hirigintzako lizentzien izapidetzea eta erantzukizunpeko adierazpenaren eta aurretiazko komunikazioaren araubidea aplikagarri zaien prozedurak arautzen dituena (11. Ordenantza ez fiskala)

 

JARDUERA SAILKATUETARAKO LIZENTZIA BEHAR DUTEN JARDUERAK

Ingurumenean Eragina duten Jarduerak arautzen dituen abenduaren 16ko 17/2020 Foru Legearen 3. eranskina.

 

1. TALDEA. ERREKUNTZA-INSTALAZIOAK/INSTALAZIO ENERGETIKOAK
Galdarak, lurrun-sorgailuak edo industria batean dagoen beste edozein ekipamendu edo errekuntza-instalazio, elektrizitatea sortzeko edo kogeneratzeko instalazioak izan ezik, jarduera nagusia izan ala ez, 5 MW baino gutxiagoko eta 250 kW edo gehiagoko potentzia tekniko nominala dutenak.
2. TALDEA. METALEN EKOIZPENA ETA ERALDAKETA
2.1 Metalen eta plastikozko materialen gainazala prozedura elektrolitikoz edo kimikoz tratatzeko instalazioak, tratamendurako erabilitako kubeten edo lerro osoen bolumena 1 m3 edo gutxiagokoa denean.
2.2 Ebaketa, mekanizazio, trokelatze, estanpazio, enbutizio, soldadura, moldekatze edo bestelako konformazio-eragiketen bidez produktu metalikoak eraldatzeko tailerrak eta industriak, bainu likido edo urtuetan gainazaleko tratamendu fisiko-kimikoak dituztenak izan ezik, 2.000 m2-ko edo hortik beherako azalera eraikia dutenak.
3. TALDEA. HONDAKINEN KUDEAKETA
3.1 Eskalako konpostaje-instalazioak.
3.2 Hondakin ez-arriskutsuak balioztatzeko instalazioak, beste kategoria batzuetan sartzen ez direnak eta urtean 50 tona baino gutxiagoko edukiera dutenak.
3.3 Toki entitateek kudeatutako 50 tona edo gutxiagoko hondakinak hondakin arriskutsuentzat eta 100 tona hondakin ez-arriskutsuentzat biltzeko garbigune finkoak.
3.4 Hondakin ez-arriskutsuak aldi baterako biltegiratzea, txatarrak barne, hondakina sortzen den lekuan biltzeko dagoen aldi baterako biltegiratzea alde batera utzita, industria-gune bateko nabe baten barruan garatzen dena eta 100 tonatik beherako biltegiratze-edukierarekin.
3.5 Hondakin arriskutsuak tresna elektriko eta elektronikoen (TEEH) hondakinen plataforma logistikoetan aldi baterako biltegiratzea, indarreko araudi sektorialean zehazten den bezala, guztira 50 tona edo gutxiagoko edukiera dutenak.
4. TALDEA. PAPERAREN, KARTOIAREN ETA ZURAREN DERIBATUAREN INDUSTRIA
4.1 Zura eraldatzeko industriak, hala nola zerrategiak, arotzeriak eta altzarien fabrikazioa.
4.2 Zura eta plastikoa ijeztea, urtean 5 tona disolbatzaile organiko edo gutxiago kontsumituta.
4.3 Paperaren, kartoiaren edo zuraren beste industria bat, erantzukizunpeko adierazpenik edo aurretiazko jakinarazpenik behar ez duena, oinarrizko araudiaren arabera, eta guztira 300 m2-tik gorako azalera eraikia duena.
5. TALDEA. EHUNGINTZA ETA OINETAKOEN INDUSTRIA
Beste kategoria batzuetan zehaztu gabeko ehun- edo oinetako-industriak, erantzukizunpeko adierazpenik edo aurretiazko jakinarazpenik behar ez dutenak, oinarrizko araudiaren arabera, eta 300 m2-tik gorako azalera eraikia dutenak.
6. TALDEA. LARRUAREN INDUSTRIA
6.1 Larruzko artikuluen eta antzekoen fabrikazioa, erantzukizunpeko adierazpenik edo aurretiazko jakinarazpenik behar ez duena, oinarrizko araudiaren arabera, eta guztira 300 m2-tik gorako azalera eraikia duena.
6.2 Larruz estaltzea, disolbatzaile organikoa urtean 10 tona edo gutxiago kontsumituz.
7. TALDEA. NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN INDUSTRIAK
7.1 Eguneko 10 t edo gutxiagoko kanalak ekoizteko ahalmena duten hiltegiak.
7.2 Aldez aurretik tratatutako edo tratatu gabeko animalia-lehengaien tratamendua eta eraldaketa, ontziratze hutsaz bestelakoak, elikagaiak edo pentsuak ekoizteko, egunean 30 tona edo gutxiagoko produktu bukatua ekoizteko ahalmenarekin.
7.3 Aurretik tratatutako edo tratatu gabeko landare-lehengaiaren tratamendua eta eraldaketa, ontziratze hutsaz bestelakoak, elikagaiak edo pentsuak ekoizteko, produktu bukatuak egunean 100 tona edo gutxiago ekoizteko ahalmenarekin.
7.4 Elikagaiak edo pentsuak ekoizteko landare-lehengaiak tratatzea eta eraldatzea, ontziratze hutsetik kanpo, aldez aurretik tratatuta edo tratatu gabe, amaitutako produktua egunean 200 tona edo gutxiago ekoizteko ahalmenarekin, instalazioak edozein urtetan ondoz ondoko 90 egunetik gora funtzionatzen ez badu.
7.5 Esnea bakarrik tratatzea eta eraldatzea, egunean 50 tona edo gutxiago hartuta (urteko batez besteko balioa).
7.6 Industria-poligonoen barruan edo bizitegi-gunetik 500 metro baino gehiagora dauden edo hektarea bat baino gutxiago hartzen duten koipeak eta landare-olioak egiteko industria-instalazioak, egunean 100 tona edo gutxiago ekoizteko ahalmena dutenak.
7.7 Garagardoa eta malta fabrikatzeko industria-instalazioak, industrialdeen barruan edo bizitegi-gunetik 500 metro baino gehiagora daudenak edo hektarea bat baino gutxiago hartzen dutenak, eta egunean 100 tona edo gutxiago ekoizteko ahalmena dutenak.
7.8 Konfiturak eta almibarrak egiteko industria-instalazioak, industrialdeetan edo bizitegi-gunetik 500 metro baino gehiagora daudenak edo hektarea bat baino gutxiago hartzen dutenak, eta egunean 100 tona edo gutxiago ekoizteko gaitasuna dutenak.
7.9 Industrialdeetan edo bizitegi-gunetik 500 metro baino gehiagora dauden edo hektarea bat baino gutxiago hartzen duten fekulak fabrikatzeko industria-instalazioak, egunean 100 tona edo gutxiago ekoizteko ahalmena dutenak.
7.10 Arrain-irina eta -olioa fabrikatzeko industria-instalazioak, industrialdeetan edo bizitegi-gunetik 500 metro baino gehiagora daudenak edo hektarea bat baino gutxiago hartzen dutenak, eta egunean 75 tona edo gutxiago ekoizteko ahalmena dutenak.
7.11 Landare-olioa eta animalia-koipea erauztea eta landare-olioa fintzea, disolbatzaile organikoa urtean 10 tona edo gutxiago kontsumituz.
8. TALDEA. ABELTZAINTZAKO USTIATEGIAK
8.1 Oilo erruleak, 100 edo gehiago eta 20.000 edo gutxiago dutenak.
8.2 Gizentzeko oilaskoak, 200 plaza edo gehiago eta 30.000 edo gutxiago dituztenak.
8.3 Ahate ugaltzaileak eta/edo buxatuak, 100 plaza edo gehiago eta 15.000 edo gutxiago dituztenak.
8.4 Gizentzeko ahateak, 100 edo gehiago eta 30.000 edo gutxiago.
8.5 Ostruka helduak, 10 plaza edo gehiago eta 600 edo gutxiago dituztenak.
8.6 Gizentzeko ostrukak, 20 edo gehiagoko eta 2.400 edo gutxiagoko plaza-kopuruarekin.
8.7 Galeperrak, 400 plaza edo gehiago eta 240.000 edo gutxiago dituztenak.
8.8 Eperrak, 400 edo gehiago eta 60.000 edo gutxiago dutenak.
8.9 Usoak, 400 plaza edo gehiago eta 60.000 edo gutxiago dituztenak.
8.10 Faisaiak, 200 plaza edo gehiago eta 30.000 edo gutxiago dituztenak.
8.11 30 kg-tik gorako gizentzeko txerriak, 20 edo gehiagoko eta 1.000 edo gutxiagoko plaza-kopuruarekin.
8.12 20 kg-tik gorako gizentzeko txerriak, 20 edo gehiagoko eta 1.000 edo gutxiagoko plaza-kopurua dutenak.
8.13 Ugaltzeko txerramak, 5 eta 360 plaza edo gutxiago dituztenak.
8.14 Txerri-ustiategi mistoak, gizendegi aurrekoak eta ziklo itxian ugaltzeko txerramak, 3 edo gehiagoko edo 120 edo gutxiagoko abere-unitate baliokideekin.
8.15 Esnetarako behi heldua, 3 edo gehiagoko eta 120 edo gutxiagoko plaza-kopuruarekin.
8.16 Haragitarako behi heldua, 4 edo gehiagoko eta 150 edo gutxiagoko plaza-kopuruarekin.
8.17 Gizentzeko behiak, 6 edo gehiago eta 300 edo gutxiago.
8.18 Ardiak, 30 edo gehiago eta 1.000 edo gutxiago.
8.19 Ahuntz-azienda, 30 edo gehiago eta 1.000 edo gutxiago.
8.20 Zaldi helduak, 5 edo gehiagoko eta 150 edo gutxiagoko plaza-kopuruarekin.
8.21 Gizentzeko zaldiak, 6 edo gehiagoko eta 300 edo gutxiagoko plaza-kopuruarekin.
8.22 Untxiak, 40 plaza edo gehiago eta 10.000 edo gutxiago dituztenak.
8.23 Ustiategi mistoak, hainbat espezie, 5 edo 5 edo 120 baino gehiagoko edo hortik beherako azienda-unitate baliokideekin.
8.24 Beste kategoria batzuetan zehaztu gabeko abeltzaintzako beste instalazio batzuk, azienda-unitate baliokideak 5 edo gehiago eta 120 edo gutxiago dituztenak.
8.25 Akuikultura intentsiboa, urtean 500 tona edo gutxiago ekoizteko gaitasuna duena.
9. TALDEA. DISOLBATZAILE ORGANIKOEN KONTSUMOA
9.1 Materialen, objektuen edo produktuen gainazalak tratatzeko instalazioak, disolbatzaile organikoak erabiltzen dituztenak, bereziki, horiek egokitzeko, estanpatzeko, estaltzeko eta koipegabetzeko, iragazgaizteko, itsasteko, lotzeko, garbitzeko edo inpregnatzeko, urtean 15 t edo gutxiagoko disolbatzaile organikoak kontsumitzeko ahalmenarekin.
9.2 Fabrikatutako produktuen eta materialen gainazalak garbitzea, urtarrilaren 31ko 117/2003 Errege Dekretuaren 5. artikuluaren 1. paragrafoan zehaztutako konposatu organiko hegazkorrak dituzten substantziak edo prestakinak erabiliz (ekipoen garbiketa alde batera utzita), urtean tona 1 edo gutxiagoko disolbatzaile organikoaren kontsumoarekin.
9.3 Fabrikatutako produktuen eta materialen gainazalen beste garbiketa bat (ekipoak garbitzea alde batera utzita), urtean 2 t edo gutxiagoko disolbatzaile organikoaren kontsumoarekin.
9.4 Bobina metalikoak geruza batekin edo estaldura ijeztu batekin estaltzea, prozesu jarraitu batean, urtean 25 t edo gutxiagoko disolbatzaile organikoaren kontsumoarekin.
9.5 Film jarraitu batekin egindako beste estaldura-mota batzuk, metalezko, plastikozko, ehunezko, zuntza, geruza, eta paperezko estaldura barne, urtean 5 t edo gutxiagoko disolbatzaile organikoaren kontsumoarekin.
9.6 Bobinen alanbre-estaldura, urtean 5 t edo gutxiagoko disolbatzaile organikoaren kontsumoarekin.
9.7 Zurarekin estaltzea, urtean 15 t edo gutxiagoko disolbatzaile organikoaren kontsumoarekin.
9.8 Itsasgarriekin estaltzea, urtean 5 t edo gutxiagoko disolbatzaile organikoaren kontsumoarekin.
9.9 Zurezko zuntzez bustitzea, urtean 25 tona disolbatzaile organiko edo gutxiago kontsumituz.
10. TALDEA. ZURAREN KONTSERBAZIO-INDUSTRIA
Zura eta produktu deribatuak kontserbatzeko industria-instalazioak, produktu kimikoak erabilita, egunean 50 m³ edo gutxiago ekoizteko ahalmena dutenak.
11. TALDEA. HONDAKIN-UREN TRATAMENDUA
11.1 Hondakin-uren tratamendu independentea, hiriko hondakin-urei buruzko legerian jasotzen ez dena eta ingurumen-baimen integratua behar ez duen instalazio batek isuriak, 300 biztanle edo gutxiagoko edukiera dutenak.
11.2 Hondakin-uren tratamendu independentea, hiriko hondakin-urei buruzko legerian jasotzen ez dena, 300 biztanle edo gutxiagoko edukiera duena.
11.3 Hiriko hondakin-urak tratatzeko instalazioak, 300 biztanle edo gutxiagoko edukiera dutenak.
12. TALDEA. ARTE GRAFIKOAK
12.1 Testuak edo irudiak kopia-anitzen bidez erreproduzitzea, fotokopiak prozedura fotografiko eta elektroestatikoen bidez, planoak erreproduzitzeko sistemak, etab., 750 m2-tik gorako erakusketa eta salmentarako azalera erabilgarriarekin.
12.2 Bobinak berotan lehortzeko inprimatzea Offsetean, urtean 15 t edo gutxiagoko disolbatzaile-kontsumoarekin.
12.3 Argitalpenen errotograbatzea, urtean 25 t edo gutxiagoko disolbatzaile-kontsumoarekin.
12.4 Errotograbatzeko, flexografiako, serigrafia-inprimaketa birakariko, ijezteko edo bernizatzeko beste unitate batzuk, urtean 15 t edo gutxiagoko disolbatzaile-kontsumoarekin.
12.5 Ehungintzaren edo kartoiaren/kartoi mehearen gaineko beste inprimaketa serigrafiko birakari batzuk, urtean 30 tona edo gutxiago kontsumitzen dutenak.
13. TALDEA. BESTE INDUSTRIA-JARDUERA BATZUK
13.1 Plastikozko produktuak injekzio, moldekatze edo estrusio bidez fabrikatzea.
13.2 Kautxuaren tratamendua edo bihurketa, urtean 15 t edo gutxiagoko disolbatzaile organikoaren kontsumoarekin.
13.3 Hargintzako, igeltserotzako eta elektrizitateko tailerrak.
13.4 Hormigoizko elementu aurrefabrikatuak fabrikatzeko tailerrak.
13.5 Hondakin-uren isurketak egiten dituzten ikuztegi industrialak, egunean 50 m³ edo gutxiagoko emariarekin.
13.6 Ibilgailuak eta makinak konpontzeko tailerrak.
13.7 Produktu edo prozesu berriak ikertzeko eta garatzeko zentroak, edozein gaitasunekin.
13.8 Beste kategoria batzuetan zehaztu gabeko beste industria-instalazio batzuk, atmosferara isurtzeko baimenik behar ez dutenak.
14. TALDEA. BILTEGIRATZEKO INSTALAZIOAK
14.1 Nekazaritzako produktuen biltegiak, 500 m2-tik gorako azalera eraikia dutenak.
14.2 Objektuen eta materialen biltegiak, guztira 500 m2-tik gorako azalera eraikia dutenak.
14.3 Produktu kimikoak biltegiratzeko instalazioak, 100 m³ edo gutxiagoko eta 1.000 litro baino gehiagoko edukiera dutenak.
14.4 Petrolioa edo petrolio-produktuak biltegiratzeko instalazioak, 100 m³ edo gutxiagoko eta 1.000 litro baino gehiagoko edukiera dutenak.
14.5 Produktu petrokimikoak biltegiratzeko instalazioak, 100 m³ edo gutxiagoko edukiera eta 1.000 litro baino gehiagoko edukiera dutenak.
14.6 Gas naturala lurrean biltegiratzeko tankeak, 200 tonatik beherako eta 1 tonatik gorako edukiera unitarioa dutenak.
14.7 Erregai likidoak hornitzeko biltegiratze-instalazioak (prozesu industrialetarako hornidura-biltegi osagarriak eta antzekoak), 500 m³ baino gutxiagoko eta 1.000 litro baino gehiagoko edukiera dutenak.
14.8 Erregai likidotuak hornitzeko biltegiratze-instalazioak (PGL eta antzeko deposituak), 500 m³ baino gutxiagoko eta 1.000 litro baino gehiagoko edukiera dutenak.
14.9 Simaur likidoak (mindak) independenteki biltegiratzea, guztira 5.000 m³ edo gutxiagoko edukierarekin.
14.10 Simaur solidoen biltegiratze independentea, guztira 5.000 tona edo gutxiagoko edukierarekin.
15. TALDEA. MERKATARITZA-JARDUERAK ETA ZERBITZUAK
15.1 Establezimendu, Ikuskizun eta Jolas Jardueren Katalogoa onartzen duen irailaren 23ko 202/2002 Foru Dekretuaren araberako ikuskizunak eta jolas-jarduerak.
15.2 Hilerriak, beilatokiak eta hilotzen beilatokiak.
15.3 Gasolina-zerbitzuguneak eta erregai likidoen hornidura-unitateak, 500 m³ baino gutxiagoko eta 1.000 litro baino gehiagoko edukiera dutenak.
15.4 Ibilgailuen, zisternen eta garraiorako edukiontzien garbitegiak.
15.5 Turismo-ostatuko jarduerak (hotel-establezimenduak, ostatu-etxeak, turismo-aterpetxeak, mendiko aterpetxeak, oporretarako zentroak eta udalekuak, bainuetxeak eta antzekoak), erantzukizunpeko adierazpenik edo aurretiazko jakinarazpenik behar ez dutenak, oinarrizko araudiaren arabera.
15.6 Beste kategoria batzuetan zehaztu gabeko bestelako merkataritza- eta zerbitzu-jarduerak, erantzukizunpeko adierazpenik edo aurretiazko jakinarazpenik behar ez dutenak, 300 m2-tik gorako azalera eraikia dutenak edo guztira 10 kW-tik gorako potentzia mekaniko instalatua dutenak.
15.7 Tatuaje eta/edo piercing praktikak egiten diren establezimendu ez-sanitarioen kasuan, ez dago potentzia eta azalera mugarik.
15.8 Pertsonen segurtasunean eragina duten jarduerak, izaera sanitariokoak, bizitegi publikokoak, aparkalekukoak, irakaskuntzakoak, administraziokoak, kulturakoak/erlijiozkoak eta garraio-azpiegituretakoak.