Ofiziozko bajak udal erroldan

Organo kudeatzailea

Barañaingo Udala – Idazkaritza Nagusia (BARAÑAIN)

Xedea

– Biztanleen udal erroldan baja eskatzea, era desegokian erroldatutakoena.

Eskatzaileak/Onuradunak

– Adinez nagusia den pertsona fisiko oro, Barañainen etxebizitza jabetzan edo alokairuan duena, zeinetan agertzen baitira, bizileku horretan, bertan bizi ez diren baina erroldatuta dauden pertsonak.

Baldintzak

– Jakinarazitako pertsona horiek ez bizi izatea adierazitako bizilekuan.

Zenbatekoa

– Doan.

Aurkeztu behar diren agiriak

– Eskabide-orria, ereduarekin bat, bertan jasota xehetasunez zeintzuk diren erroldatik kendu behar direnak.

NON aurkeztu

  • Barañaingo Udaletxea – Herritarrak Hartzeko Bulegoa (OAC) (BARAÑAIN)

Argibide gehiago

– Bideratze-epealdia: 4 hilabete, Erroldatze Kontseiluak egin behar duen aurretiko txostena jasotzen den dataren arabera.
– Ebazpenerako organoa: Alkatea, Erroldatze Kontseiluak egin beharreko txostena jasota aldez aurretik.

– ARAUAK:
– Toki Erakundeen Biztanleria eta Lurralde Mugetarako Araudia (1690/86 Errege-dekretua , ekainaren 11koa).
– Ebazpena, 2015/01/30ekoa, argitaratuta 71. NAOn 2015eko martxoaren 24an.