Jardueraren titulartasun-aldaketaren jakinarazpena, Erantzunkizunpeko Adierazpen bidez

Organo kudeatzailea

Barañaingo Udala – Hirigintza Arloa

Xedea

Jardueraren titulartasun-aldaketa jakinaraztea, bai sailkatuak bai kaltegabeak.

Eskatzaileak

Pertsona naturalak edo juridikoak

Nola aurkeztu

Internet bidez, Erregistro Elektronikoan, edo aurrez aurre, HHB-OAC bulegoan emango zaizuen inprimakia betez, edo Udalaren web-orriaren bidez eskuratuz: URB-Titulartasuna-Aldatzea-Erantzunkizunpeko-Adierazpena.pdf. Pertsona juridikoa bada, nahitaez egin beharko du izapidea bide telematikoz.

EIOZren eta tasen likidazioa

Udalaren kontuan sartuta, ondoko banketxeetan, erantsitako autolikidazio-dokumentua betez: URB-Titulartasuna-Aldatzea-Autolikidazioa.pdf. (Autolikidazioaren kalkulua zuzena izan dadin, nahitaezkoa da Adobe Acrobat Reader erabiltzea)

Ordainketa erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu aurretik egin behar da.

Non ordaindu

Herritarrak Hartzeko Bulegoan
Banku-kontu batean:

  • CaixaBank: ES84 2100 5181 1422 0006 4922
  • Rural kutxa: ES19 3008 0070 8507 0277 0629
  • Santander: ES54 0075 4736 5606 6008 6526

Aurkeztu beharreko dokumentuak

  • Aurreko titularraren NANaren kopia.
  • Ordezkaritza egiaztatzen duen agiria.
  • Zergak eta tasak ordaintzea.

Araudia

  • 17/2020 Foru Legea, abenduaren 15ekoa, ingurumenean eragina duten jarduerak arautzen dituena, eta aplikatzekoa den gainerako foru araudia.
  • 11. ordenantza, hirigintzako lizentzien tramitazioa eta erantzukizunpeko adierazpenaren eta aurretiazko komunikazioaren araubidea aplikagarri zaien prozedurak arautzen dituena (Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratua, 143. zk., 2021eko ekainaren 21ekoa).