Txikizkako merkataritza Jarduera Hasteko eta Garatzeko eta zenbait zerbitzu emateko Erantzukizunpeko Adierazpena (Sailkatu gabeko jarduerak)

Organo kudeatzailea

Barañaingo Udala – Hirigintza Arloa

Xedea

Merkataritza eta zerbitzu jakin batzuk liberalizatzeko premiazko neurriei buruzko abenduaren 26ko 12/2012 Legean jasotako jarduera bat ezartzeari eta aldatzeari aplikatzen zaio.

Eskatzaileak

Pertsona naturalak edo juridikoak.

Nola aurkeztu

Internet bidez, Erregistro Elektronikoaren bidez, edo aurrez aurre, HHB-OAC bulegoan emango zaizuen inprimakia betez, edo Udalaren web-orriaren bidez eskuratuz: URB-Licencia-Apertura-Declaracion-Responsable.pdf. Pertsona juridikoa bada, nahitaez egin beharko du izapidea bide telematikoz.

EIOZren eta tasen likidazioa

Udalaren kontuan sartuta, ondoko banketxeetan, erantsitako autolikidazio-dokumentua betez: URB-Licencia-Apertura-Autoliquidacion.pdf. (Autolikidazioaren kalkulua zuzena izan dadin, nahitaezkoa da Adobe Acrobat Reader erabiltzea)

Ordainketa erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu aurretik egin behar da.

Non ordaindu

Herritarrak Hartzeko Bulegoan
Banku-kontu batean:

 • CaixaBank: ES84 2100 5181 1422 0006 4922
 • Rural kutxa: ES19 3008 0070 8507 0277 0629
 • Santander: ES54 0075 4736 5606 6008 6526

Aurkeztu beharreko dokumentuak

 • Ordezkaritza egiaztatzen duen agiria.
 • Jarduera deskribatzen duen txostena, obren eta instalazioaren planoekin edo krokisekin.
 • Aurrekontu xehatua.
 • EIOZ, tasak eta udal-zergak ordaindu izanaren egiaztagiria.
 • Lokala egokitzeko obren edo obra-lizentziaren eskaeraren erantzukizunpeko adierazpena.
 • Bide publikoa zanga, edukiontzi, material eta abarrekin okupatzeko baimen-eskaera.

Bazterketak

Ondare historiko-artistikoan edo jabari publikoko ondasunen erabilera pribatiboan eta okupazioan eragina duten establezimenduak.

Araudia

 • 17/2020 Foru Legea, abenduaren 15ekoa, ingurumenean eragina duten jarduerak arautzen dituena, eta aplikatzekoa den gainerako foru araudia.
 • 12/2012 Legea, abenduaren 26koa, Merkataritza eta beste zerbitzu batzuk liberalizatzeari buruzkoa.
 • 11. ordenantza, hirigintzako lizentzien tramitazioa eta erantzukizunpeko adierazpenaren eta aurretiazko komunikazioaren araubidea aplikagarri zaien prozedurak arautzen dituena (Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratua, 143. zk., 2021eko ekainaren 21ekoa).
 • 23/2011 Foru Dekretua, martxoaren 28koa, Nafarroako Foru Komunitatearen lurralde-eremuan eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituena (2011ko apirilaren 8ko Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratua).

Merkataritza eta zenbait zerbitzu liberalizatzeko premiazko neurriei buruzko abenduaren 26ko 12/2012 Legean jasotako epigrafeak

43. multzoa. Ehungintza.
435. taldea. Puntuzko generoen fabrikazioa.
435.2 epigrafea. Galtzerdien fabrikazioa. [Epigrafe honek galtzerdiak (ortopedikoak izan ezik), galtzerdiak eta mota guztietako antzeko jantziak fabrikatzen ditu, emakume, zaldun eta haurrentzat].
439. taldea. Beste ehungintza-industria batzuk.
439.2 epigrafea. Feltroen, ezkien, farfailen, eskudelgintza eta abarren fabrikazioa. (Epigrafe honetan sartzen dira feltroa kakorratzarekin edo presiopean fabrikatzea, ehun feltrotuak; ezkiak, farfailak, brodatu mekanikoak eta antzeko gaiak; ehundu gabeko oihalak egitea; ehunezko materiazko hodiak, feltroak, gerrikoak eta zingilak; zintak, lakioak, txirikordak eta eskudelgintza, etab.).
44. multzoa. Larruaren industria.
442. taldea. Larruzko gaien eta antzekoen fabrikazioa.
442.9 epigrafea. Larruzko beste gai batzuen fabrikazioa b.i.s.g. [Epigrafe honetan sartzen da beste epigrafe batzuetan zehaztu gabeko larruzko artikuluen fabrikazioa, hala nola industria-erabilerarako larrugintzako artikuluak (uhalak, takoak, tiratakoak, etab.); goarnizio-artikuluen fabrikazioa (uhaleria, albardoiak, muntatzeko aulkiak, zartailuak eta ustak, etab.); boteria-gaiak (zahatoak eta zahagiak), gerrikogintzakoak, ekipo militarrarena, kirol-gaiena, etab.; baita larruzko eta bozeldurazko suzedaneoekin egindako artikuluen fabrikazioa ere.
45. multzoa. Oinetakoen, jantzien eta bestelako ehungintzaren industria.
452. taldea. Artisautzako eta neurrirako oinetakoen fabrikazioa (oinetako ortopedikoak barne).
452.1 epigrafea. Artisautzako eta neurrirako oinetakoak.
452.2 epigrafea. Oinetako ortopedikoak, osasun-produktutzat jotzen dena izan ezik.
454. taldea. Jantziak eta horien osagarriak neurrira egitea.
454.1 epigrafea. Neurrira egindako jantziak.
454.2 epigrafea. Neurrira egindako kapelak eta soinekorako osagarriak.
47. multzoa. Paperaren industria eta paperezko artikuluen fabrikazioa; arte grafikoak eta edizioa.
474. taldea. Arte grafikoak (inprimaketa grafikoa).
474.3 epigrafea. Testuak edo irudiak kopia-aniztasunaren bidez erreproduzitzea, fotokopiak prozedura fotografiko eta elektrostatikoen bidez, planoak erreproduzitzeko sistemak, etab.
49. multzoa. Beste manufaktura-industria batzuk.
491. taldea. Bitxigintza eta imitaziozko bitxiak.
491.1 epigrafea. Bitxigintza. [Epigrafe honetan sartzen dira harribitxien, erdibitxien eta perlen lana (ebakitzea, zizelkatzea, leuntzea, etab.); txanponak egitea; bitxiak, urregintza, mahai-tresnak, metal preziatuen dominak eta kondekorazioak, lege-zilarra edo metal arrunt xaflatuak egitea, eta bitxigintzako piezak eta osagarriak egitea].
491.2 epigrafea. Imitaziozko bitxiak. [Epigrafe honek bitxigintzako artikuluak, ikurrak, bereizgarriak, intsigniak eta antzekoak eta dekorazioko objektu txikiak (loreak eta fruitu artifizialak, lumak eta gandorrak, etab.) fabrikatzea hartzen du barne].
495. taldea. Askotariko manufaktura-industriak.
495.9 epigrafea. Beste gai batzuen fabrikazioa b.i.s.g. (Epigrafe honetan honako hauek sartzen dira: objektuak egitea, hala nola erlijio-gaiak; bolizko, anbarezko, hezurrezko, adarrezko, nakarrezko, koralezko artikuluak, etab.; argizarizko, parafinazko artikuluak, modelatzeko pastak eta antzekoak; erretzaileentzako gaiak; lanparentzako pantailak; estatuak, figurinak, manikiak, etab.; apaingarrietarako luxuzko artikuluak. Lege honetan xedatutakoaren aplikaziotik kanpo geratuko dira taxidermiako lantegiak, naturalistak, disekatzekoak, prestakin anatomikoak eta bestelako manufaktura-industriak.
61. multzoa. Handizkako merkataritza.
615. taldea. Kontsumo iraunkorreko gaien handizkako merkataritza.
615.6 epigrafea. Arte-galeriak.
64. multzoa. Establezimendu iraunkorretan egindako elikagaien, edarien eta tabakoaren txikizkako merkataritza.
641. taldea. Fruta, barazki, barazki eta tuberkuluen txikizkako merkataritza.
642. taldea. Haragien eta hondakinen, haragi-produktu eta haragikien, arrautzen, hegaztien, baserriko untxien, ehizaren eta horietatik eratorritako produktuen txikizkako merkataritza.
642.1 epigrafea. Haragien eta hondakinen, haragi-produktu eta haragikien, arrautzen, hegaztien, baserriko untxien, ehizaren eta horietatik eratorritako produktuen txikizkako merkataritza.
642.2 epigrafea. Harategi-urdaitegien, haragi fresko eta izoztuen, hondakinen eta mota guztietako haragi-produktu eta haragikien, arrautzen, hegaztien, baserriko untxien, ehizaren eta horietatik eratorritako produktuen txikizkako merkataritza.
642.3 epigrafea. Txikizkako merkataritza, haragi-salerosketa, haragi fresko eta izoztuak, hondakinak, haragi-industrietako produktuak eta haragi-produktu freskoak, gordinak, adobatuak, urdai gazia, odol-hestebeteak (odolkiak) eta ezaugarri horiek dituzten bestelako produktu tradizionalak saltzeko bulegoetan, bai eta arrautzak, hegaztiak, baserriko untxiak eta ehizako produktuak ere.
642.4 epigrafea. Haragi freskoak eta izoztuak, hondakinak eta haragi-produktu eta haragiki landuak, arrautzak, hegaztiak, baserriko untxiak, ehiza eta horietatik eratorritako produktuak harategian txikizka salerostea.
642.5 epigrafea. Arrautzen, hegaztien, baserriko untxien, ehizaren eta horietatik eratorritako produktuen txikizkako merkataritza.
642.6 epigrafea. Hornigaietatik datozen errai eta hondakinen txikizkako merkataritza, freskoak eta izoztuak.
643. taldea. Arrainen eta arrantzako eta akuikulturako beste produktu batzuen eta barraskiloen txikizkako merkataritza.
643.1 epigrafea. Arrainen eta arrantzako eta akuikulturako beste produktu batzuen eta barraskiloen txikizkako merkataritza.
643.2 epigrafea. Bakailaoaren eta gazitutako beste arrain batzuen txikizkako merkataritza.
644. taldea. Ogiaren, pastelgintzaren, gozogintzaren eta antzekoen eta esnearen eta esnekien txikizkako merkataritza.
644.1 epigrafea. Ogiaren, pastelgintzaren, gozogintzaren eta antzekoen eta esnearen eta esnekien txikizkako merkataritza.
644.2 epigrafea. Ogi-bulegoak, ogi bereziak eta opilak.
644.3 epigrafea. Pastelgintzako, opilgintzako eta gozogintzako produktuen txikizkako merkataritza.
644.4 epigrafea. Izozkien txikizkako merkataritza.
644.5 epigrafea. Bonboien eta gozokien txikizkako merkataritza.
644.6 epigrafea. Ore frijituen txikizkako merkataritza, estalki edo betegarriekin edo gabe, patata frijituak, aperitiboko produktuak, fruitu lehorrak, gozokiak, txokolatezko prestakinak eta edari freskagarriak.
645. taldea. Mota guztietako ardoen eta edarien txikizkako merkataritza.
646. taldea. Tabako-laboreen eta erretzaile-gaien txikizkako merkataritza.
646.8 epigrafea. Erretzaileentzako gaien txikizkako merkataritza. [Epigrafe honek baimena ematen du neurri txikiko idazmaterialen txikizkako merkataritzarako, hala nola karpetak, gutun-azalak eta plegu solteak, lumak, arkatzak, boligrafoak, gomak, lakreak, tinta-flaskoak, libretak, blokak, kartak, estanpak eta postalak, baldin eta aipatutako artikuluek metal preziaturik ez badute. (Ez da tabakoa sartzen)].
647. taldea. Elikagaien eta edarien txikizkako merkataritza, oro har.
647.1 epigrafea. Edozein motatako elikagaien eta edarien txikizkako merkataritza saltzailea duten establezimenduetan.
647.2 epigrafea. Edozein motatako elikagaien eta edarien txikizkako merkataritza, autozerbitzu erregimenean edo erregimen mistoan, 120 metro koadrotik beherako salmenta-aretoa duten establezimenduetan.
647.3 epigrafea. Edozein motatako jangaien eta edarien txikizkako merkataritza, autozerbitzu-erregimenean edo erregimen mistoan, supermerkatuetan. Izen hori izango dute salmenta-aretoaren azalera 120 eta 399 metro koadro bitartekoa denean.
647.4 epigrafea. Edozein motatako jangaien eta edarien txikizkako merkataritza, autozerbitzu-erregimenean edo erregimen mistoan, supermerkatuetan. Halakotzat hartuko dira salmenta-aretoaren azalera 400 metro koadrokoa edo handiagoa denean.
65. multzoa. Elikagai ez diren industria-produktuen txikizkako merkataritza establezimendu iraunkorretan.
651. taldea. Ehungintzako produktuen, jantzigintzaren, oinetakoen, larruen eta larruzko gaien txikizkako merkataritza.
651.1 epigrafea. Etxerako ehungintzako produktuen, jantzien, alfonbren eta antzekoen eta tapizgintzako gaien txikizkako merkataritza.
651.2 epigrafea. Jantzi eta bururako era guztietako jantzien txikizkako merkataritza.
651.3 epigrafea. Lentzeriaren eta kortsegintzaren txikizkako merkataritza.
651.4 epigrafea. Mertzeriako eta paketeriako gaien txikizkako merkataritza.
651.5 epigrafea. Jantzi berezien txikizkako merkataritza.
651.6 epigrafea. Oinetakoen, larruzko gaien eta imitazioaren edo ordezko produktuen, gerrikoen, diru-zorroen, poltsen, maleten eta bidaia-gaien txikizkako merkataritza.
651.7 epigrafea. Larrugintzako jantzien txikizkako merkataritza.
652. taldea. Drogeriako eta garbiketako gaien txikizkako merkataritza; mota guztietako lurringintza eta kosmetikoak; eta, oro har, produktu kimikoak; belar-dendetako belarren eta landareen txikizkako merkataritza.
652.2 epigrafea. Drogeriako, lurringintzako eta kosmetikako produktuen, garbiketako produktuen, pinturen, bernizen, disolbatzaileen, paperen eta dekoraziorako beste produktu batzuen eta produktu kimikoen txikizkako merkataritza.
652.3 epigrafea. Lurringintzako eta kosmetikako produktuen eta norberaren higienerako eta garbiketarako gaien txikizkako merkataritza.
652.4 epigrafea. Belar-dendetan landareen eta belarren txikizkako merkataritza.
653. taldea. Etxeko ekipamendurako eta eraikuntzarako gaien txikizkako merkataritza.
653.1 epigrafea. Altzarien txikizkako merkataritza (bulegokoak izan ezik).
653.2 epigrafea. Material eta aparatu elektrikoen, elektronika eta etxetresna elektrikoen eta etxerako bestelako aparatuen txikizkako merkataritza, energia elektrikoaz gain, sukaldeko altzariena.
653.3 epigrafea. Etxeko gauzak, burdindegia, apaingarriak, opariak edo erakargarriak txikizka salerostea (imitaziozko bitxiak eta etxetresna elektriko txikiak barne).
653.4 epigrafea. Eraikuntza-materialen eta saneamenduko artikulu eta altzarien txikizkako merkataritza.
653.5 epigrafea. Ateen, leihoen eta pertsianen, molduren eta markoen, oholtzen eta mosaiko parketaren, saskigintzaren eta kortxozko gaien txikizkako merkataritza.
653.6 epigrafea. Brikolajeko gaien txikizkako merkataritza.
653.9 epigrafea. Etxeko ekipamendurako beste artikulu batzuen txikizkako merkataritza b.i.s.g.
654. taldea. Lurreko ibilgailuen, aireontzien, itsasontzien eta makineriaren txikizkako merkataritza. Osagarriak eta ordezko piezak.
654.1 epigrafea. Lurreko ibilgailuen txikizkako merkataritza.
654.2 epigrafea. Lurreko ibilgailuentzako osagarrien eta ordezko piezen txikizkako merkataritza.
654.3 epigrafea. Aireko ibilgailuen txikizkako merkataritza.
654.4 epigrafea. Ibaiko eta itsasoko bela- edo motor-ibilgailuen eta kirol-ibilgailuen txikizkako merkataritza.
654.5 epigrafea. Mota guztietako makineriaren txikizkako merkataritza (etxeko aparatuak, bulegokoak, medikuak, ortopedikoak, optikoak eta argazkigintzakoak izan ezik).
654.6 epigrafea. Mota guztietako ibilgailuentzako estalki, banda edo erretiluen eta aire-ganberen txikizkako merkataritza.
656. taldea. Ondasun erabilien txikizkako merkataritza, hala nola altzariena, jantziena eta etxean erabiltzeko ohiko tresnena.
657. taldea. Musika-tresnen eta horien osagarrien txikizkako merkataritza, oro har.
659. taldea. Bestelako txikizkako merkataritza.
659.1 epigrafea. Zigiluen, txanponen, oroitzapenezko dominen, bildumagileentzako billeteen, artelanen eta antzinako gauzen, mineral solteen edo bildumetako mineralen, fosilen, intsektuen, maskorren, landareen eta animalia disekatuen txikizkako merkataritza.
659.2 epigrafea. Bulegoko altzarien eta bulegoko makina eta ekipoen txikizkako merkataritza.
659.3 epigrafea. Medikuntzako, ortopediako eta optikako aparatuen eta tresnen txikizkako merkataritza, pazienteari banaka egokitu behar zaizkionetan eta argazkigintzan izan ezik.
659.4 epigrafea. Liburuen, egunkarien, papergintzako eta idazmahaiko artikuluen, eta marrazketako artikuluen eta arte ederren txikizkako merkataritza.
659.5 epigrafea. Bitxigintzako, erlojugintzako, zilargintzako eta imitaziozko bitxigintzako gaien txikizkako merkataritza.
659.6 epigrafea. Jostailuen, kirol-gaien, kirol-jantzien, oinetakoen eta buruen txikizkako merkataritza.
659.7 epigrafea. Hazien, ongarrien, loreen, landareen eta animalia txikien txikizkako merkataritza.
659.8 epigrafea. «Sex-shop» izeneko txikizkako merkataritza.
659.9 epigrafea. Elkartze honetan zehaztu gabeko beste produktu batzuen txikizkako merkataritza, 653.9 epigrafean sailkatu behar direnak izan ezik.
66. multzoa. Merkataritza mistoa edo integratua; merkataritza iraunkorreko establezimendu batetik kanpoko txikizkako merkataritza (anbulantzia, azoka txikiak eta noizbehinkako edo aldizkako merkatuak); gordailuko erakusketarien erregimeneko eta tresna automatikoen bidezko merkataritza; posta bidezko txikizkako merkataritza eta hainbat produkturen katalogoa.
66. Elkarteari egindako oharra: salmenta ibiltaria ez da sartzen, baimena behar baita nahitaez, jabari publikoa okupatzea dakarrelako.
662. taldea. Txikizkako merkataritza mistoa edo integratua.
662.1 epigrafea. Mota guztietako gaien txikizkako merkataritza ekonomatu eta kontsumo-kooperatibetan.
662.2 epigrafea. Mota guztietako gaien txikizkako merkataritza, elikagaiak eta edariak barne, 661 taldean eta 662.1 epigrafean zehaztutakoak ez diren establezimenduetan.
662. taldeko oharra: talde honetan ez da sartzen tabako-salmenta, bere baimen-araubidea baitu.
665. taldea. Hainbat produkturen txikizkako merkataritza postaz edo katalogo bidez.
69. multzoa. Konponketak.
691. taldea. Etxerako gai elektrikoak, ibilgailu automobilak eta bestelako kontsumo-ondasunak konpontzea.
691.1 epigrafea. Etxerako gai elektrikoak konpontzea.
691.9 epigrafea. Bestelako kontsumo-ondasunen konponketa b.i.s.g. Oharra: epigrafe honetan multzo honetako aurreko epigrafeetan zehaztu gabeko kontsumo-ondasunen konponketa sartzen da, hala nola oinetakoak eta larruzko gaiak eta antzekoak konpontzea, bai eta kopuru txikitan saltzea ere, eta betunak, kremak, trentzatxoak, txantiloiak, oinetakoak eta antzeko efektuak, gomazko zolak eta takoiak oinetakoei aplikatzea, erlojuak konpontzea, artelanak eta antigoaleko tresnak zaharberritzea, jostailu-makinak konpontzea eta kontserbatzea, josteko makinak konpontzea eta konpontzea. Era berean, epigrafe honek giltzak bikoizteko ahalmena ematen du.
75. multzoa. Garraioei lotutako jarduerak.
755. taldea. Bidaia-agentziak.
755.1 epigrafea. Beste bidaia-agentzia batzuentzako zerbitzuak.
755.2 epigrafea. Bidaia-agentziek jendeari ematen dizkioten zerbitzuak.
83. multzoa. Finantza- eta aseguru-laguntzaileak. Higiezinen jarduerak.
833. taldea. Higiezinen sustapena.
833.1 epigrafea. Lurren sustapena.
833.2 epigrafea. Eraikinen sustapena.
834. taldea. Higiezinen jabetzari eta jabetza industrialari buruzko zerbitzuak.
84. multzoa. Enpresei emandako zerbitzuak.
841. taldea. Zerbitzu juridikoak.
842. taldea. Finantza eta kontabilitate zerbitzuak.
843. taldea. Zerbitzu Teknikoak (Ingeniaritza, Arkitektura eta Hirigintza).
843.1 epigrafea. Ingeniaritzako Zerbitzu Teknikoak.
843.2 epigrafea. Arkitekturako eta hirigintzako zerbitzu teknikoak.
843.5 epigrafea. Delineazio-zerbitzu teknikoak.
844. taldea. Publizitate-zerbitzuak, harreman publikoak eta antzekoak.
849. taldea. Enpresei emandako beste zerbitzu batzuk b.i.s.g.
849.1 epigrafea. Zorren kobrantzak eta fakturak egitea.
849.2 epigrafea. Idazkiak, planoak eta dokumentuak erreproduzitzeko zerbitzu mekanografikoak, takigrafikoak.
849.3 epigrafea. Itzulpen-zerbitzuak eta antzekoak.
849.7 epigrafea. Administrazio-kudeaketako zerbitzuak.
85. multzoa. Ondasun higigarriak alokatzea.
854. taldea. Gidaririk gabeko automobilak alokatzea.
854.1 epigrafea. Gidaririk gabeko automobilak alokatzea.
854.2 epigrafea. Gidaririk gabeko automobilen alokairua renting erregimenean.
855 taldea. Gidaririk gabeko beste garraiobide batzuk alokatzea.
855.3 epigrafea. Bizikletak alokatzea.
856. taldea. Kontsumo-ondasunen alokairua.
856.1 epigrafea. Kontsumo-ondasunen alokairua.
856.2 epigrafea. Bideo-filmak alokatzea.
86. multzoa. Ondasun higiezinen alokairua.
861. taldea. Hiri-izaerako ondasun higiezinak alokatzea.
861.1 epigrafea. Etxebizitzen alokairua.
861.2 epigrafea. Industria-lokalak eta beste alokairu batzuk alokatzea
862. taldea. Landa-ondasun higiezinak alokatzea.
93. multzoa. Hezkuntza eta ikerketa.
932. taldea. Lanbide-prestakuntzako eta -hobekuntzako irakaskuntza ez-arautua eta goi-mailako hezkuntza.
932.1. epigrafea. Lanbide-prestakuntzako eta -hobekuntzako irakaskuntza, ez goragokoa.
932.2 epigrafea. Goi-mailako lanbide-prestakuntza eta -hobekuntza irakastea.
933. taldea. Bestelako irakaskuntza-jarduerak.
933.1. epigrafea. Lurreko, uretako, aeronautikako eta abarreko ibilgailuak gidatzeko irakaskuntza.
933.2. epigrafea. Atzerrian ikastaroak eta ikasketak sustatzea.
933.9 epigrafea. Bestelako irakaskuntza-jarduerak, hala nola hizkuntzak, ebaketa eta jantzigintza, mekanografia, takigrafia, azterketak eta oposizioak prestatzea eta antzekoak, b.i.s.g.
96. multzoa. Jolas- eta kultura-zerbitzuak.
962. taldea. Film zinematografikoak eta bideoak banatzea.
962.1. epigrafea. Film zinematografikoak banatzea eta saltzea, zinta magnetoskopikoko euskarriko filmak izan ezik. Oharra: epigrafe honek filmak alokatzeko ahalmena ematen du.
966. multzoa. Liburutegiak, artxiboak, museoak, lorategi botanikoak eta zoologikoak.
966.1. epigrafea. Liburutegiak eta museoak.
97. multzoa. Zerbitzu pertsonalak.
971. taldea. Garbitegiak, tindategiak eta antzeko zerbitzuak.
971.1 epigrafea. Egindako arropak eta erabilitako jantziak eta etxeko gaiak tindatzea, lehorrean garbitzea, garbitzea eta lisatzea.
971.2 epigrafea. Oinetakoak garbitu eta tindatzea.
971.3 epigrafea. Arropak zurtzea eta konpontzea.
972. taldea. Ile-apaindegiak eta edertasun-institutuak.
972.1 epigrafea. Emakumeen eta gizonen ile-apaindegiko zerbitzuak.
972.2 epigrafea. Edertasun-aretoak eta -institutuak eta estetika-kabineteak.
973. taldea. Argazki-zerbitzuak, argazki-makina automatikoak eta fotokopia-zerbitzuak.
973.1 epigrafea. Argazki-zerbitzuak.
973.2 epigrafea. Makina automatikoak, operadorerik gabekoak, pertsonen argazkietarako eta dokumentuak kopiatzeko.
973.3 epigrafea. Fotokopiagailuak dituzten dokumentuen kopia-zerbitzuak.
974. taldea. Etxeko zerbitzuak emateko agentziak.
975. taldea. Markoztatze-zerbitzuak.
979. taldea. Beste zerbitzu pertsonal batzuk b.i.s.g.
979.1 epigrafea. Hileta-zerbitzuak.
979.2 epigrafea. Tenpluen eta beste lokal batzuen apaingarriak.
979.3 epigrafea. Ezkontza-agentziak eta gizarte-harremanetarako beste zerbitzu batzuk.
979.9 epigrafea. Beste zerbitzu pertsonal batzuk b.i.s.g.
98. multzoa. Jolas-parkeak, azokak eta ikuskizunarekin lotutako beste zerbitzu batzuk. Kongresuak, parkeak edo azoka-esparruak antolatzea.
989. taldea. Ikuskizunarekin eta turismoarekin lotutako beste jarduera batzuk. Kongresuak, parkeak edo azoka-esparruak antolatzea.
989.1 epigrafea. Jendaurreko ikuskizunetarako txartelak ematea.
99. multzoa. Beste errubrika batzuetan sailkatu gabeko zerbitzuak.
999. taldea. Beste zerbitzu batzuk b.i.s.g.
Lokutorioak.