Jardueraren Hasieraren jakinarazpena Erantzukizun Adierazpen bidez (Irekitzeko baimena)

Organo kudeatzailea

Barañaingo Udala – Hirigintza Arloa

Xedea

Sailkatutako jarduerak abian jartzeko.

Eskatzaileak

Pertsona naturalak edo juridikoak

Nola aurkeztu

Internet bidez, Erregistro Elektronikoaren bidez, edo aurrez aurre, HHB-OAC bulegoan emango zaizuen inprimakia betez, edo Udalaren web-orriaren bidez eskuratuz: URB-Inicio-Actividad-Declaracion-Responsable.pdf. Pertsona juridikoa bada, nahitaez egin beharko du izapidea bide telematikoz.

EIOZren eta tasen likidazioa

Udalaren kontuan sartuta, ondoko banketxeetan, erantsitako autolikidazio-dokumentua betez: URB-Inicio-Actividad-Autoliquidacion.pdf. (Autolikidazioaren kalkulua zuzena izan dadin, nahitaezkoa da Adobe Acrobat Reader erabiltzea)

Ordainketa erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu aurretik egin behar da.

Non ordaindu

Herritarrak Hartzeko Bulegoan
Banku-kontu batean:

 • CaixaBank: ES84 2100 5181 1422 0006 4922
 • Rural kutxa: ES19 3008 0070 8507 0277 0629
 • Santander: ES54 0075 4736 5606 6008 6526

Aurkeztu beharreko dokumentuak

 • Ordezkaritza egiaztatzen duen agiria.
 • Instalazioa onartutako proiektuarekin bat datorrela egiaztatzen duen azken ziurtagiria.
 • Instalazioaren behin betiko planoak.
 • Jarduera-lizentzian ezarritako neurri zuzentzaileak ezarri izanaren ziurtagiria.
 • Egindako neurketa eta egiaztapen praktikoen ziurtagiria.
 • Hondakinak behar bezala kudeatzen direla egiaztatzen duen ziurtagiria/faktura.
 • Zergak eta tasak ordaintzea.

Ziurtagiri guztiak teknikari eskudunak eman behar ditu eta, hala badagokio, dagokion elkargo profesionalak behar bezala bisatu.

Araudia

 • 17/2020 Foru Legea, abenduaren 15ekoa, ingurumenean eragina duten jarduerak arautzen dituena, eta aplikatzekoa den gainerako foru-araudia.
 • 11. ordenantza, hirigintzako lizentzien tramitazioa eta erantzukizunpeko adierazpenaren eta aurretiazko komunikazioaren araubidea aplikagarri zaien prozedurak arautzen dituena (Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratua, 143. zk., 2021eko ekainaren 21ekoa).