Elkarteen Udal Erregistroan izena emateko eskaera

Organo kudeatzailea

Barañaingo Udala – Idazkaritza Nagusia (BARAÑAIN)

Xedea

– Barañaingo elkarteen Udal Erregistroan izen-ematea eskatzea.

Eskatzaileak – Onuradunak

– Barañaingo edozein auzo-elkarte.

Izen-ematea/Eskaera

– Argibideak 948-286311 telefonora deituta.

Zenbatekoa

– Doan.

Aurkeztu behar diren agiriak

– Elkartearen estatutuak.
– Jatorrizkoak ez baditu elkarteak, konpultsatutako kopia eskatu segidako helbidean:
– Elkarteen, Fundazioen eta Lanbide Elkargoen Bulegoa:
Karlos III.a, 2-behea
31002 – IRUÑA
– 848-426645
– 848-425136
– asociaciones@navarra.es

– Elkarteen Erregistro Orokorreko eta bestelako erregistro publikoetako inskripzio zenbakia (Nafarroako Gobernuaren, edo, hala balitz, beste administrazio baten izen-emate ebazpenean agertzen da). Hori horrela ez den kasuetan, Elkarteak ziurtagiria eskatu behar du zeinetan jasoko baita zenbaki hori. Nafarroaren kasuan Nafarroako Gobernuko Elkarteen, Fundazioen eta Lanbide Elkargoen Bulegoan eskatu beharko da.

– Ziurtagiria zeinetan jasoko baitira Elkarteko zuzendaritza karguetan dauden pertsonen izenak, Elkartearen Zuzendaritza Batzordeko kide batek datatua eta sinatua.
– Helbide sozialaren ziurtagiria, Elkartearen Zuzendaritza Batzordeko kide batek datatua eta sinatua.
– Urteko aurrekontua eta garatu behar den programa, Elkartearen Zuzendaritza Batzordeko kide batek datatua eta sinatua.
– Bazkide kopuruaren ziurtagiria, Elkartearen Zuzendaritza Batzordeko kide batek datatua eta sinatua.
– Eskatzailearen NANaren fotokopia.

Lugar de presentación

  • Ayuntamiento de Barañáin – Oficina de Atención Ciudadana (OAC) (BARAÑAIN)

NON aurkeztu

– Tramitaziorako epealdia: berehala, baldin eta Barañaingo Udalaren esku badago beharrezkoa den dokumentazio guztia.
– Administrazio-isiltasuna: ez dagokio.

– ARAUAK:
– Barañaingo Herritarren Partaidetzaren gaineko Erregelamenduaren 19. artikulua eta ondorengoak (49. NAO, 2007/04/20).