Udaletxeko erabilera anitzeko aretoa alokatzeko edo erabiltzeko eskaera

Organo kudeatzailea

Barañaingo Udala – Alkatetza (BARAÑAIN)

Xedea

– Eskaera Udaletxeko erabilera anitzeko aretoa erabiltzeko. Gehinez, 130 pertsona.

Eskatzaileak – Onuradunak

– Adinez nagusia den edozein pertsona.

Zenbatekoa

– Prezioa orduko: 114 euro.
– 8 ordu baino gehiago, egun bereko 24:00ak arte: 632 euro.

Aurkeztu beharreko agiriak

– Eskabide-orria, ereduarekin bat, egin beharreko jardueraren deskripzioarekin.

Non aurkeztu

  • Barañaingo Udala – Herritarrak Hartzeko Bulegoa (OAC) (BARAÑAIN)

Argibide gehiago

– Bideratzeko epealdia: telefonoz jakinaraziko da noiz erabil daitekeen.
– Administrazio-isiltasuna: ez da egokia.
– Ebazpenerako organoa: Alkatetza.

– ARAUTEGIA:
– Ordenantza fiskala, Udalaren lokalak erabiltzeko prezio publikoak arautzen dituena (18. Ordenantza fiskala).