Obra handiko lizentzia eskatzea

Organo kudeatzailea

Barañaingo Udala – Hirigintza, Etxebizitza eta Iraunkortasunerako Arloa (BARAÑAIN)

Xedea

– Obra handiko lizentzia tramitatzea eta ematea.

– HIRIGINTZA-KONTSULTA TEKNIKOAK (aurretiko zita 948-286317):
– Ostegunetan, 12:00etatik 14:00etara.

Eskatzaileak – Onuradunak

– Pertsona fisiko edo juridiko interesdun oro.

Izen-ematea/Eskaera

– Jarduera eta obra-lanak hasi aurretik bideratu behar da eskaera.
– Obra-lanak ezingo dira burutu derrigorrezko lizentzia eskuratu arte.
– Sailkatutako jardueren kasuan, jarduerarako lizentziarik gabe ez da emango obretarako lizentziarik.

Zenbatekoa

– Eraikuntzen, Instalazioen eta Obren gaineko Zerga (EIOZ): obra gauzatzeko aurrekontuaren % 5 (BEZ gabe), 1. Ordenantza fiskalaren arabera.
– Tramitazioagatiko tasak: obra gauzatzeko aurrekontuaren % 2,2 (BEZ gabe). Beste karga-tasa batzuk aplikatuko zaizkie, modu progresiboan, 100.000 euro baino gehiagoko aurrekontuei, 5. Ordenantza fiskalaren arabera.

Aurkeztu behar diren agiriak

– Eskaera-orria.
– NANaren fotokopia (persona fisikoa) edo IFKren fotokopia (pertsona juridikoa).
– Gauzatu behar den proiektuaren (teknikari eskudunak ikus-onetsia eta sinatua) kopia paperean eta euskarri digitalean::
– Jarduera sailkatuak: 5 kopia paperean eta 1 euskarri digitalean.
– Jarduera ez-kaltegarriak: 3 kopia paperean.
– Etxebizitza berria: 3 kopia paperean eta 1 euskarri digitalean.
– Gainerako kasuetan: 2 kopia paperean.
– Aurrekontuaren kopia, kontusailetan banakatuta.
– Estatistika departamenduko inprimakia beteta (inprimakia emango zaizue).
– Eraikinaren fatxadan edo elementu komunetan aldaketak egiten badira, jabeen erkidegoaren baimena.
– Lokala berritzen bada, fatxadaren argazkia.
– Eremu publikoa okupatu behar bada, dagokion lizentziaren eskaera.
– Garabia instalatu behar bada, garabi-proiektua.

NON aurkeztu

  • Barañaingo Udaletxea – Herritarrak Hartzeko Bulegoa (OAC) (BARAÑAIN)

Argibide gehiago

– Ebazpenerako epemuga: 2 hilabete. Idatziz jakinaraziko da.
– Administrazio-isiltasuna: positiboa, salbu eta legeak beste zerbait xedatzen duenean.
– Ebazpenerako organoa: Alkatetza.

– ARAUAK:
– Ordenantza fiskala, 1.a.

– Ordenantza fiskala, 5.a.