Terraza edo beladore estalia jartzeko baimena eskatzea

Organo kudeatzailea

Barañaingo Udala – Hirigintza, Etxebizitza eta Iraunkortasunerako Arloa (BARAÑAIN)

Xedea

– Obretarako lizentzia tramitatzea eta ematea, beladore estalia jartzeko.

– HIRIGINTZA-KONTSULTA TEKNIKOAK (aurretiko zita 948-286317):
– Ostegunetan 12:00etatik 14:00etara.

Eskatzaileak – Onuradunak

– Pertsona fisiko edo juridiko interesdun oro.

Izen-ematea/Eskaera

– Beladore estalia jarri aurretik bideratu behar da eskaera.

Zenbatekoa

– Ikus 1. Ordenantza fiskala.
– Ikus 5. Ordenantza fiskala.
– Ikus 12. Ordenantza fiskala.

Aurkeztu behar diren agiriak

Proiektua, eta bertan jasota:
– Beladorearen planoak, kotatuak.
– Kokapen-planoak, kotatuak.
– Argazki-muntaia, jarri nahi den instalazioaren deskribatzailea, beladorearen eraikuntza-xehetasunak, eta, beladorearen egonkortasuna justifikatuko duen agiria.

NON aurkeztu

  • Barañaingo Udaletxea – Herritarrak Hartzeko Bulegoa (OAC) (BARAÑAIN)

Argibide gehiago

– Ebazpenerako epemuga: 2 hilabete. Idatziz jakinaraziko da.
– Administrazio-isiltasuna: positiboa, salbu eta legeak beste zerbait xedatzen duenean.
– Ebazpenerako organoa: Alkatetza.

– ARAUAK:
– Udal ordenantza, Eremu publikoan terrazak, beladoreak eta merkataritzari nahiz ostalaritzari loturiko bestelako elementuak paratzea arautzen duena (30. Ordenantza ez fiskala).
– Ordenantza fiskala, 1.a.
– Ordenanza fiskala, 5.a.
– Ordenantza fiskala, 12.a.